Ķekavas novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus

Izsolēm pretendenti var reģistrēties no 2022.gada 4.aprīļa plkst. 13.00 līdz 2022.gada 24.aprīļa plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv. Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Ķekavas novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv. Par nekustamajiem īpašumiem zvanīt 25450078.

  1. “Aviators 63”, Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8070 018 1717, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 018 1717 – 0,0729 ha platībā. Sākumcena – 4760 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 476 euro. Samaksa par pirkumu – 14 dienu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas. Izsole sākas 04.04.2022. plkst.13.00 un noslēdzas 05.05.2022. plkst.13.00.
  2. “Radiotehnika 179”, Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8070 018 1460, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 018 1460, 0,0621 ha platībā. Sākumcena – 4660 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 466 euro. Samaksa par pirkumu – 14 dienu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas. Izsole sākas 04.04.2022. plkst.13.00 un noslēdzas 05.05.2022. plkst.13.00.
  3. “Jeņči 292”, Jenči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8070 019 0406, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 019 0406, 0,0715 ha platībā. Sākumcena – 4860 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 486 euro. Samaksa par pirkumu – 14 dienu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas. Izsole sākas 04.04.2022. plkst.13.00 un noslēdzas 05.05.2022. plkst.13.00.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Pieaugušo kolektīvu un pulciņu nodarbības 2022./2023.g. sezonā Baložu pilsētas kultūras namā

Bērnu kolektīvu un pulciņu nodarbības 2022./2023. sezonā Baložu pilsētas kultūras namā

ATBALSS

ATBALSS

-

REDZES PĀRBAUDE

7 notikumi,

-

Svečturu rotāšanas darbnīca

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

6 notikumi,

6 notikumi,

Sveču liesmu sasildīti

7 notikumi,

6 notikumi,

-

Valentīna dienas darbnīca

10 notikumi,

-

Lielais Indiķis

Apsolūti sievišķīgi

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

MĀTES PIENS

10 notikumi,

Lielais Indriķis

-

Trušu kāposti

4 notikumi,

5 notikumi,

Marmadjūks

3 notikumi,

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS