Trīs dienas starptautiskā eTwinning seminārā Esbjergā, Dānijā

Šī gada septembrī Dānijas pilsētā Esbjergā norisinājās Eiropas savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitātes eTwinning starptautiskā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Ziemeļvalstu pirmsskolas izglītības metožu un tehnoloģiju izmantošana pirmsskolā un eTwinning projektos”.Seminārā piedalījās pirmsskolas pedagogi no Polijas, Skandināvijas, un Baltijas valstīm, kopā 45 pedagogi no 9 valstīm. No Latvijas bijām izvēlētas divas skolotājas.

Trīs semināra dienās ieguvām lielu zināšanu un pieredzes bagāžu ko turpmāk varēsim izmantot savās pirmsskolas iestādēs. Pirmo semināra dienu pavadījām vietā Myrthuegård (https://myrthue.esbjerg.dk/) – dāņu dabas skolā, uz kuru mācīties un pavadīt laiku brīvā dabā brauc bērnudārzu un sākumskolu audzēkņi no visas valsts. Slavenā teorija “nav sliktu laikapstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs” šajā dienā tika pilnībā pierādīta. Lietus brīžiem lija straumēm, tomēr atbilstoši ģērbušies mazie un lielie no sirds izbaudīja aktivitātes gan mežā, gan laukā, gan pagalmā. Meklējām un pētījām kukaiņus un citu dzīvo radību, rīkojām varžu sacensības, spēlējām spēles, mācījāmies sadarboties un uzticēties, kā arī iepazinām Dānijas dabu, kultūru, tradīcijas.

Otrajā semināra dienā rīta cēlienā apmeklējām Esbjergas bērnudārzus. Iestādi kurā ciemojāmies apmeklē ~100 bērni no 9 mēnešu līdz 6 gadu vecumam, un mums, Baltijas valstu skolotājām, tā bija nenovērtējama pieredze – redzēt kādi mācību materiāli un digitālie rīki tiek izmantoti, kā iekārtotas telpas un rotaļlaukumi, kā tiek organizēts iestādes ikdienas darbs. Guvām idejas dažādu materiālu otrreizējai pārstrādei, un digitālu rīku izmantošanai ikdienas darbā ar bērniem.

Pēc bērnudārzu apmeklējuma devāmies uz Esbjergas Universitātes koledžu, plašu un mūsdienīgu ēku kompleksu, kur noklausījāmies prezentāciju par šo izglītības iestādi un Dānijas izglītība sistēmu kopumā. Turpinājumā pasniedzējas no Prāgas vadībā apguvām tādus digitālos rīkus kā Canva, StoryJumper, un tml., kurus var izmantot gan ikdienas darbā, gan projektos. Noklausījāmies arī prezentāciju par jauno eTwinning platformu (https://school-education.ec.europa.eu) kura pašlaik ir izstrādes stadijā.

Turpmākajā dienas gaitā darbojāmies radošajās darbnīcās, daloties ar projektu idejām, meklējot potenciālos projektu partnerus, un veidojot projektu “skeletus”. Ar skolotāju no Polijas atradām vienojošu elementu – angļu valodas nodarbības pirmsskolā, un mums radās ideja projektam ar pagaidu nosaukumu “All About the UK”, jeb “Viss par Apvienoto Karalisti”. Gara un darbīga diena!

Semināra trešajā, noslēdzošajā dienā, turpinājām darbu pie projektu uzmetumiem, un Polijas/Latvijas duetam pievienojās arī skolotāja no Dānijas. Projekta laikā plānots maziem bērniem saprotamā veidā, caur darbību un rotaļu izpētīt un iepazīt Apvienoto Karalisti, tās valstis, kultūru, tradīcijas, cilvēkus un dabu, salīdzināt tos ar norisēm savā valstī un partnervalstī. Projekta galvenie mērķi ir attīstīt izpratni par citu valsti un tās kultūru, veicināt radošumu, sadarbības un komunikācijas prasmes, gūt iemaņas IKT rīku lietošanā, kā arī apgūt jaunus vārdus un īsus teikumus angļu valodā. Projekta rezultātā paredzēts izveidot digitālo grāmatu angļu valodā par Apvienoto Karalisti, iemācīties dziesmu angļu valodā, kā arī izveidot izstādi ar paveiktajiem darbiņiem un, iespējams, ceļojumu suvenīriem no bērnu ģimeņu ceļojumiem uz Apvienoto Karalisti. Izveidojām arī projekta logo. Semināra noslēgumā katra grupa prezentēja savu projekta ideju visiem dalībniekiem. Visi bijām ļoti radoši: filmējām, meklējām attēlus, likām kopā, pievienojām mūziku, rādījām un stāstījām, daudz smējāmies un ļoti slavējām viens otru par labi paveiktu darbu.

Pēc projekta pieteikuma reģistrēšanas un apstiprināšanas platformā eTwinning varēsim sākt to īstenot! Uz tikšanos projektos un semināros!

22.09.2022.

Inga Burve

Ķekavas novada PII “Ieviņa” skolotāja

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Izstāde “Dziesmu svētki Ķekavas novadpētniecības muzeja krājumā”

Laiks dziedāt

4 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

6 notikumi,

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

7 notikumi,

Savieši aicina

7 notikumi,

Jaunā sezona zvana! Pacelsi?

5 notikumi,

6 notikumi,

Koki sāk pielaikot rudeni

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Rudens tirgus Baložos

4 notikumi,

7 notikumi,

Katlakalna VII Starptautiskais folkloras festivāls “Rudenāji- 2023”

Aptiekārs Melhiors

9 notikumi,

Zeltknābītis

Danču vakars

4 notikumi,

6 notikumi,

-

CIGUN NODARBĪBAS

6 notikumi,

6 notikumi,

4 notikumi,