Ķekavas un Tabasalu (Igaunija) mūzikas skolu dalība Nordplus projektā

2021.gadā Ķekavas Mūzikas skola, piedaloties Ziemeļvalstu ministru padomes izsludinātajā Nordplus projektu konkursā, ieguva finansējumu Ķekavas un Tabasalu mūzikas skolu pedagogu un audzēkņu mobilitāšu realizēšanai. Projekta tēma visai atbilstoša laika problemātikai- Covid -19 ierobežojumu ieviestās mācību izmaiņas. Pateicoties projekta “Music learning challenges under COVID-19 circumstances in Baltic countries” finansējumam, tika realizētas divas mobilitāšu programmas- pedagogu apmaiņa, kuras laikā notika pieredzes dalīšanās par mācību procesa organizēšanas jautājumiem Covid-19 apstākļos un audzēkņu mobilitāte, kuras ietvaros tika iestudēta abu skolu kopīga koncertprogramma. Projekta aktivitātes notika Tabasalu šī gada aprīlī un Ķekavā oktobrī. Pedagogi apmeklēja kolēģu mācību nodarbības, dalījās pieredzē par izmantotajām attālinātā darba formām, IT platformām un apmācības organizēšanas jautājumiem katrā valstī. Kā liecina vēlāk kopīgi izveidotā prezentācija, ar kuru var iepazīties mūzikas skolu mājas lapās, problēmas abās valstīs bija visai līdzīgas, lai arī izmantoto programmu izvēlē bija nelielas atšķirības. Neskatoties uz daudzajiem mīnusiem, kā skaņas kvalitāte, stājas problemātika, kolektīvās muzicēšanas ierobežojumi, abas skolas atzina arī ieguvumus- audzēkņu pieaugošo patstāvību, mācību materiālu papildināšanu video un audio formātā un digitālās pratības strauju attīstību. Audzēkņu apmaiņas ietvaros tika ne tikai muzicēts, bet kopīgās aktivitātēs iepazīta abu valstu kultūra, apmeklējot muzejus un piedaloties kopīgās izzinošās aktivitātēs. Koncerta programmas sagatavošana tika uzsākta labu laiku vēl pirms projekta norises, apmainoties ar nošu materiāliem, satikšanām ZOOM formātā.  Vislielākais ieguvums, kā atzina abas projektā iesaistītās puses- audzēkņu muzicēšanas prieks, satikšanās ar draugiem un iespēja uzstāties publikai, kā arī ierosmes turpmākai abu skolu sadarbībai.

Daiga Ventniece

Ķekavas novada mūzikas skolas direktore

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

ATBALSS

ATBALSS

3 notikumi,

6 notikumi,

Marmadjūks

-

DZIESMAS PŪDERCUKURĀ

3 notikumi,

4 notikumi,

Mātes piens

6 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

Krāsainā pasaule

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

Zilās asinis

Zilās asinis

7 notikumi,

-

Marmadjūks

4 notikumi,

6 notikumi,

Stāstīšu Jokus

5 notikumi,

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Stand-up “Stāstīšu jokus”

4 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Ķiparu piparu rīta stunda

4 notikumi,

4 notikumi,

-

SADZIEDAM

4 notikumi,

Vāram ziepes

3 notikumi,