Baložu vidusskola īsteno Erasmus+ projektu, kas veltīts digitālās izglītības pieejamības veicināšanai

2021.gada 1. martā Baložu vidusskola uzsāka īstenot Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu Nr. 2020-1-LT01-KA226-SCH-094825 “Be-aware Re-aware and Re-discover curiosity and connection in education through outdoor learning. (Pop-up Learning)”, kas veltīts digitālās izglītības gatavības un pieejamības veicināšanai, kā atbilde COVID-19 situācijai pasaulē. Projekta mērķis ir no jauna pārvērtēt, atklāt un iedzīvināt āra mācīšanos kā mācību metodi dažādu priekšmetu un prasmju apguvē pamatizglītības programmā.

Par projektu
Projekta galvenie mērķi ir sekojoši:
– Stiprināt skolotāju profilu: būt radošiem un pro-aktīviem, nosakot un meklējot risinājumus izaicinājumiem — emocionāliem vai akadēmiskiem — ar kuriem saskaras atsevišķi studenti.
– Izmēģināt uz vajadzībām balstītu virtuālo apmācību programmu, kuras pamatā ir digitālā-āra apmācība;
– Motivēt studentus tiešsaistes mācībām;
– Sagatavot materiālus, kas atvieglo skolotāju tiešsaistes mācību procesu;
– Sagatavot, pielāgot un iesaistīt skolēnus jaunajai mācību realitātei;
– Pilnveidot skolēnu un skolotāju komunikācijas, sadarbības, kritiskās domāšanas, radošuma un problēmu risināšanas prasmes;
– Paaugstināt kultūras izpratni un attīstīt mūsu skolēnu un skolotāju globālās prasmes, kas ir tik nepieciešamas nākotnei;
– Palielināt starpnozaru sadarbību skolu izglītības jomā
– Izveidot ES mēroga digitālās āra mācīšanās mācību platformu, kas radīs jaunus projektus.

Projekta rezultāti
Īstenojot šo projektu plānots kopīgi sagatavoti vairākus intelektuālos rezultātus. Viens no tiem paredz, ka katrs no partneriem sagatavo 5 virtuālos apmācību kursus skolotājiem, kas vērsti uz āra mācīšanās metodes pielietošanu dažādu mācību priekšmetu un prasmju apguvē, šīs pieejas popularizēšanā. Savukārt visi partneri kopīgi sagatavo 3 virtuālo starptautiska līmeņa apmācību kursus.

Otrs intelektuālais rezultāts paredz sagatavot mācību metožu materiālu apkopojumu (toolkit) veltītu āra mācību metodēm. Šajā materiālā plānots apkopot padomus, aktivitātes un stratēģijas, kas iesaista skolēnus tiešsaistes mācībās brīvā dabā.

Projekta ietvaros paredzēts īstenot arī divas mobilitātes, kuru mērķis ir veicināt projektā iesaistīto skolotāju sadarbību un tīklošanos, kā arī apspriest ar projekta īstenošanu saistītos administratīvos jautājumus.

Projekta koordinators:
Rokiskis nursery-kindergarten „Varpelis“ – LIETUVA

Projekta partneri:
Baložu vidusskola – Latvija
PROGEU- social-promotion association – Itālija
Associaton for Human Resources Development – Horvātija
Private school “Synchroni Paideia” – Grieķija
European Innovative Society Association (EISA) – Turcija

Projekta ilgums:
2021. gada 1. marts – 2022.gada 31. augusts

03.05.2021.

Astrīda Beča,
Baložu vidusskolas
direktores vietniece izglītības jautājumos

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

ATBALSS

ATBALSS

3 notikumi,

6 notikumi,

Marmadjūks

-

DZIESMAS PŪDERCUKURĀ

3 notikumi,

4 notikumi,

Mātes piens

6 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

Krāsainā pasaule

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

Zilās asinis

Zilās asinis

7 notikumi,

-

Marmadjūks

4 notikumi,

6 notikumi,

Stāstīšu Jokus

5 notikumi,

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Stand-up “Stāstīšu jokus”

4 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Ķiparu piparu rīta stunda

4 notikumi,

4 notikumi,

-

SADZIEDAM

4 notikumi,

Vāram ziepes

3 notikumi,