Biežāk uzdotie jautājumi par zīmolu

Kādas ir zīmolā ietvertās vērtības?
Ķekavas novada zīmolu veido trīs vērtības, kas izriet no tā, kādu novadu redzam šodien un kā vēlamies to attīstīt nākotnē. Ķekavas novads kā personība ir darbīgs, uz izaugsmi vērsts un zaļi domājošs. Šīs vērtības ir ietvertas logotipā un atspoguļotas novada zīmola stāstā.

Kāds ir Ķekavas novada zīmola stāsts?
Ķekavas novadā ir lieliski augt. Te ir auglīga augsne gan stādam, gan bērnam, gan uzņēmumam. Zaļajā mežā var meklēt klusumu, bet mazliet tālāk dunošā transporta maģistrāle savienos ar visu pasauli. Novadā ir bezgala daudz iespēju mācīties, radīt un ražot, savukārt Rīgas tuvums ļauj papildināt zināšanas, pētīt un pārdot. Un, kad diena ir aizritējusi spraigā darbā, ir tik patīkami atgriezties māju mierā, lai no rīta mostos vēl vienai izaugsmes dienai.

Augsim kopā!

Ko simbolizē Ķekavas novada grafiskā zīme?
Ķekavas novada grafiskā zīme ir divu trijstūru dažādos gaiši zaļā toņos veidots stilizēts Ķ burts, uzraksts “ĶEKAVAS NOVADS” un sauklis “AUGAM”.
Gaiši zaļā krāsa ir pavasara, pumpuru, asnu krāsa. Gaiši zaļā ir arī optimisma, izaugsmes un atvērtības simbols. Vienlaikus trijstūru dinamika liek domāt par to, ka pastāvīgi jāaug, jāmeklē ceļš augšup, tā vizuāli pastiprinot novada grafiskās zīmes krāsas un arī saukli. Tādējādi grafiskā zīme apliecina Ķekavas novada zīmola vērtības: darbīgumu, tiekšanos uz izaugsmi, zaļu dzīvesveidu.
Grafiskā zīme ir ļoti vienkārša – to var izgatavot ikviens no mums, paņemot jebkura materiāla vienādmalu paralelogramu un pārlokot to – tas nozīmē, ka šādu zīmi var vienkārši izveidot gan mazulis no papīra pirmsskolas izglītības iestādē, gan viņa tētis un mamma no auduma lentītes, dodoties uz novada svētkiem.
Grafiskās zīmes elementārais siluets ļauj tam kļūt par pamatelementu interesantu rakstu/ornamentu izveidē – gluži kā parasts salmiņš kļūst par krāšņa puzura sastāvdaļu.

Kā radās Ķekavas novada sauklis “AUGAM”?
Darba procesā no Ķekavas novada zīmola koncepcijas organiski izauga sauklis “AUGAM”. Tas aicina ikvienu – gan novada iedzīvotājus, gan novada uzņēmējus, gan nevalstiskās organizācijas, gan citus iesaistītos, kā arī, protams, pašvaldības speciālistus, domāt par to, kā sekmēt, veicināt mūsu cilvēku, kopienu – un novada kopumā – izaugsmi.

Kādēļ novada logotipā izmantots stilizēts burtveidols?
Ķekavas novads kā personība ir darbīgs, uz izaugsmi vērsts un zaļi domājošs. Līdz ar to, lai vizuāli šīs vērtības atspoguļotu arī logotipā, tika nolemts stilizēt “A” burtu augšup virzītas bultas veidā. Proti, “A” burta atveidojumam šajā gadījumā ir piešķirta dubulta nozīme – tas ir ne tikai burts, kas veido uzrakstu “ĶEKAVAS NOVADS” un saukli “AUGAM”, bet arī augšup vērsta bulta, kas akcentē novada pamatvērtības – augt un attīstīties. Jebkuru logotipu veido grafisku elementu kopums, kas ir jāskata vienoti – katrs elements ir izvēlēts apzināti, lai vienotā veidā vēstītu zīmola koncepcijā ietvertās vērtības.Ķekavas novada pašvaldības gadījumā šāds burtveidols izmantots tikai logotipā – pie novada ģerboņa nosaukums ir rakstīts klasiskiem burtiem, tāpat arī jebkurā rakstiskā tekstā (logotips šajā gadījumā nav uzskatāms par rakstisku tekstu, bet gan grafisku elementu) netiek izmantotas atkāpes no vispārpieņemtām rakstības pamatnostādnēm.

Kādēļ Ķekavas novadam bija nepieciešams izstrādāt grafisko identitāti un zīmola stratēģiju?
Tādēļ, ka Ķekavas novadā izvēlas augt darbīgi un uz izaugsmi vērsti cilvēki un uzņēmumi, kuru sasniegumi nes novada vārdu tālāk par tā robežām. Apzinoties mūsu stiprās puses, lepojoties ar sasniegto un radot vīziju par to, kādi vēlamies būt rīt, jau šodien varam palīdzēt viens otram augt un iet uz priekšu vienā solī. Grafiskā identitāte un zīmola stratēģija ļaus veidot piederības sajūtu Ķekavas novadam un vienoti atainot tā piedāvājumu, vērtības un priekšrocības.
Ķekavas novadam grafiskā identitāte un zīmola stratēģija ir izstrādāta pirmo reizi. Līdz šim novada vizuālajā tēlā un reprezentācijas materiālos tika integrēts novada ģerbonis un rūnu raksts, taču plašāka zīmola koncepcija nav izveidota. Līdz ar to, izvērtējot pārmaiņas sabiedrības paradumos, komunikācijas tendences un digitālās vides iespējas, Ķekavas novada grafiskās identitātes un zīmola stratēģijas izstrāde tiek skatīta, kā iespēja veicināt novada attīstību, konkurētspēju un piederības sajūtu novada iedzīvotājos un uzņēmējos.

Kurš veidoja Ķekavas novada identitātes dizainu?
Vienotas vizuālās identitātes izstrāde cenu aptaujas rezultātā tika uzticēta reklāmas dizaina aģentūrai “Sprint Lab”. Pie šī projekta aktīvi strādāja pieredzējusi un profesionāla komanda – projekta gaitu pārraudzīja “Sprint Lab” direktors Dainis Kozlovskis, par grafikas dizainu rūpējās grafiķe Inga Rušmane, savukārt mūsu stāstu sauklī ietērpa Ingus Josts, kurš profesionālo pieredzi guvis atpazīstamās reklāmas aģentūrās Latvijā. Radošā komanda jau iepriekš ir sadarbojusies ar pašvaldībām – Inga ir piedalījusies Liepājas grafiskā dizaina izstrādē, savukārt Ingus ir viens no “Sigulda aizrauj!” idejas autoriem. Tāpat projekta gaitā konsultācijas sniedza reputācijas un zīmolvedības eksperte, biznesa augstskolas “Turība” docente Renāte Cāne.

Kādas bija zīmola stratēģijas izmaksas?
Lai izvēlētos zīmola stratēģijas izstrādātāju, Ķekavas novada pašvaldība veica cenu aptauju. Piedāvājumu atbilstoši darba uzdevumam iesniedza piecas radošās aģentūras, kur iesūtīto piedāvājumu izmaksas svārstījās no 6760 eiro līdz 50820 eiro (ieskaitot PVN). Izskatot visus piedāvājumus, tika izvēlēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums – proti, Ķekavas novada zīmola stratēģijas un vizuālās identitātes izstrāde izmaksāja 6760 eiro (ieskaitot PVN).

Vai Ķekavas novada logo un identitātes elementus var izmantot jebkurš?
Ķekavas novada logo ar saukli “AUGAM” un identitātes elementus komunikācijā varēs izmantot Ķekavas novada pašvaldība un tās iestādes, kā arī ikviens, kurš, informējot par pasākumu, akciju vai kādu citu iniciatīvu, kas tapusi sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību, veidos dažāda veida komunikācijas materiālus (piemēram, plakātus, banerus, diplomus u.c.). Savukārt novada uzņēmējiem, amatniekiem un mājražotājiem ir izveidota individuāla grafiskā zīme, kuru veido Ķ burts, uzraksts “ĶEKAVAS NOVADS” un sauklis “RADĀM”. Šo grafisko zīmi,  iepriekš saskaņojot ar Ķekavas novada pašvaldību, varēs izmantot ikviens  novada uzņēmējs, lai veidotu produkta vai pakalpojuma atpazīstamību un stiprinātu tā piederību novadam.  Uzņēmēji varēs lietot logo pēc Ķekavas novada pašvaldības Simbolikas komisijas atļaujas saņemšanas. Šī kārtība tiks noteikta pašvaldības saistošajos noteikumos par Ķekavas novada simboliku.

Vai Ķekavas novada logotips aizstās novada, Baložu pilsētas, Baldones pilsētas, Ķekavas un Daugmales pagastu ģerboņus?
Lai gan Ķekavas novada pašvaldības grafiskās identitātes primārais elements turpmāk būs Ķekavas novada logotipa zīme, ģerbonis ir ne mazāk nozīmīgs vienotas novada identitātes veidošanā. Ķekavas novada logotips tiks izmantots Ķekavas novada komunikācijas materiālos un vides objektos, savukārt ģerboņa loma Ķekavas novada identitātē un komunikācijā kā līdz šim būs reprezentēt novadu korporatīvajos materiālos. Būtiski ņemt vērā, ka abi elementi kopā neveidos vienotu ansambli; konkrētos korporatīvajos materiālos tiem paredzēts atsevišķs novietojums.

Papildu jautājumu gadījumā aicinām rakstīt uz e-pasta adresi pr@kekava.lv!