Attīstības stratēģija un programma

Jaunveidojamā Ķekavas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde 

 

Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam
1.sējums
2.sējums- izstrādes materiāli
Pielikums
Domes lēmums

Ķekavas novada attīstības programma 2014.-2020. gadam
1.sējums
2.sējums
3.sējums
Domes lēmums

Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju plāna 2022.gada aktualizācija
ĶEKAVAS NOVADA Attīstības programma 2014.-2020. gadam Investīciju plāns 2018.-2020.gadam (2022.gada aktualizācija)
Domes lēmums

Paziņojums par Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizācijas projekta un Ķekavas novada Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam projekta un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta  nodošanu publiskajai apspriešanai.

Uzsākts darbs pie jaunveidojamā novada attīstības plānošanas dokumenta (12.01.2021.)

Ķekavas novada domes lēmumi:

Baldones domes lēmumi par attīstības plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu


Aktualizētie rīcības un investīciju plāni 2016. – 2018. gadam
Rīcības plāns 2016.-2018. gadam (2018. gada aktualizācija)
Grozījumi Ķekavas novada domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.18 (protokols Nr.3) “Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam Rīcības plāna un investīciju plāna aktualizāciju”

Grozījumi Ķekavas novada domes 2019.gada 12.decembra lēmumā Nr.27 (protokols Nr.28) “Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadaminvestīciju plāna 2019.gada aktualizāciju”

Grozījumi Ķekavas novada domes 2019.gada 12.decembra lēmumā Nr.27 (protokols Nr.28) “Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadaminvestīciju plāna 2019.gada aktualizāciju” (publicēts 10.05.2021.)

Investīciju plāns 2018.-2020.gadam (2021.gada aktualizācija)
Investīciju plāns 2018.-2020.gadam (2019.gada aktualizācija)
Investīciju plāns 2018.-2020. gadam
Domes lēmums

Aktualizētie rīcības un investīciju plāni 2016. – 2018. gadam

Uzraudzības ziņojums par 2015. gadu
Rīcības plāns 2016.-2018.gadam 
Investīciju plāns 2016.-2018.gadam 
Domes lēmums 


Ķekavas novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns

Par Ķekavas novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna apstiprināšanu

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

ATBALSS

ATBALSS

3 notikumi,

6 notikumi,

Marmadjūks

-

DZIESMAS PŪDERCUKURĀ

3 notikumi,

4 notikumi,

Mātes piens

6 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

Krāsainā pasaule

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

Zilās asinis

Zilās asinis

7 notikumi,

-

Marmadjūks

4 notikumi,

6 notikumi,

Stāstīšu Jokus

5 notikumi,

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Stand-up “Stāstīšu jokus”

4 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Ķiparu piparu rīta stunda

4 notikumi,

4 notikumi,

-

SADZIEDAM

4 notikumi,

Vāram ziepes

3 notikumi,