Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Kabineta Nr.
e-pasta adrese
Daļas vadītāja
Līga Mizovska
67847170 
17. 
Sekretariāta vadītāja
Vija Milbrete
67847170 
17.
Sekretāre
Aija Videniece
67847174 
16.
Arhivāre
Antra Liepiņa
67847174 
16.
Klientu apkalpošanas vadītāja Laura Kauliņa
67708676 
1.
Klientu apkalpošanas speciāliste Kristīne Ēķe
67935803 
1. kristine.eke@kekava.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Anastasija Prokopenko 67935803 1. anastasija.prokopenko@kekava.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Jolanta Vaļēviča 67935803 1. jolanta.valevica@kekava.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Anita Kvitka

67916410

  anita.kvitka@kekava.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Velta Cīrule 67957397   velta.cirule@kekava.lv
Datorsistēmu un datortīklu vadītājs
Mārtiņš Egle
67847171 
29.
Vecākais datorsistēmu un
datortīklu administrators

Gatis Pokšāns

67847171 29. gatis.poksans@kekava.lv
Datorsistēmu un
datortīklu administrators
Māris Bērziņš 67847171 31. maris.berzins@kekava.lv
Datorsistēmu un
datortīklu administrators
Dmitrijs Cvetkovs 67847171 31. dmitrijs.cvetkovs@kekava.lv
Datortehniķis Mareks Lukjanskis 67847171 31. mareks.lukjanskis@kekava.lv

  Drukāt