Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Kabineta
Nr.
e-pasta adrese
Domes priekšsēdētājs
 Andis Damlics
Sekretārs –
67935822
20.
Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks 
Juris Krūmiņš
Sekretārs –
67935822
20.
 
Domes priekšsēdētāja 2. vietnieks  Valts Variks
Sekretārs –
67935822

4.

valts.variks@kekava.lv
Domes priekšsēdētāja 3. vietnieks Igoris Malinauskas 29971777   igoris.malinauskas@kekava.lv
Izpilddirektors
Aivars Liškovskis 67847158
1.
Izpilddirektora vietnieka p.i.  Astrīda Vītola 67847157 14.
Izpilddirektora palīgs Jānis Vaivods 67847165 25. janis.vaivods@kekava.lv
Izpilddirektora padomniece juridiskajos jautājumos Ineta Muižniece 67935818 4. ineta.muizniece@kekava.lv

  Drukāt