Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Kabineta Nr.
e-pasta adrese
Daļas vadītāja p.i.
Māris Ozoliņš
67847157 
14.
Projektu vadītāja
Agita Eizenberga
67847163 
14.
Lauksaimniecības konsultante
Dace Kārkliņa
67847167
15.
Ainavu plānotāja Lauma Muceniece 67847167 13. lauma.muceniece@kekava.lv
Ceļu uzraudzības spec. Arvis Krūmiņš 67847163 14. arvis.krumins@kekava.lv
Projektu vadītāja (uzņēmējdarbības atbalsta speciālists) Kristīne Danovska 67847157 14. kristine.danovska@kekava.lv

Projektu vadītājs (būvniecības speciālists)

Jānis Vītoliņš 67847167  15. janis.vitolins@kekava.lv

 

  Drukāt