Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Kabineta Nr.
e-pasta adrese
Daļas vadītāja p.i.
Māris Ozoliņš
67847157 
14.
Projektu vadītāja (NVO darbības atbalsta speciālists)
Agita Eizenberga
67847163 
14.
Lauksaimniecības konsultante
Dace Kārkliņa
67936039
15.
Ainavu plānotāja Lauma Muceniece 67847167 13. lauma.muceniece@kekava.lv
Ceļu uzraudzības spec. Arvis Krūmiņš 67847163 14. arvis.krumins@kekava.lv
Projektu vadītāja (uzņēmējdarbības atbalsta speciālists) Kristīne Danovska 67847157 14. kristine.danovska@kekava.lv

Projektu vadītājs (būvniecības speciālists)

Jānis Vītoliņš 67847167  15. janis.vitolins@kekava.lv

 

  Drukāt