Pašvaldības speciālistu pieņemšanas laiki:

Pirmdienās: 8.00 - 18.00

Ceturtdienās: 9.00 - 19.00

  

Būvvaldes pieņemšanas laiki:

Pirmdienās: 9.00 -13.00

Ceturtdienās: 14.00 – 19.00

   

Domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku

pieņemšanas laiki:

iepriekš saskaņojot pa tālr. 67935822

 

Izpilddirektora pieņemšanas laiki:

iepriekš saskaņojot pa tālr. 67708676

  Drukāt