Ķekavas novada pašvaldība strādā iedzīvotāju labklājībai un novada attīstībai, lai novadu radītu daudzpusīgāku un pieejamāku iedzīvotājiem.

 

Mēs tiecamies dzīvot un saimniekot atbildīgi, kas ir liels izaicinājums ne tikai reģiona vai valsts, bet arī globālā mērogā, un tas ir atkarīgs no mums katra - no sabiedrības, pašvaldības, no mūsu izvēles. Tā ir domāšanas un vērtību maiņa, tiecoties uz videi draudzīgu dzīvesveidu.

 

Mūsu izvēle un prioritāte esam mēs paši, Ķekavas novada iedzīvotāji – zinoša, radoša, integrēta, uz izaugsmi un ekonomisku augšupeju vērsta sabiedrība.

 

 Ķekavas novada administratīvais centrs atrodas Ķekavā ar pārvaldēm Baložu pilsētā un Daugmales ciemā.

 

Lēmējvara - Ķekavas novada dome.

  Drukāt