Līdz 3. septembrim piesaki pretendentus apbalvojumam “Ķekavas novada Goda pilsonis”

Ķekavas novada pašvaldības Apbalvojuma izvērtēšanas komisija izsludina pretendentu pieteikšanu apbalvojumam “Ķekavas novada Goda pilsonis”. Pieteikumus iesniegšanas termiņš - 2018. gada 3. septembris.
 

 

 

 

 

 

 

Uz apbalvojuma piešķiršanu var pretendēt Ķekavas novadā, Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska persona, kas atbilst šādiem kritērijiem:

 •  mūža ieguldījums kultūras, izglītības, sporta vai saimnieciskajās nozarēs, kā arī Ķekavas novada attīstībā kopumā;
 •  pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte;
 • pozitīva Ķekavas novada tēla veidošana un novada vārda popularizēšana;
 • ilggadīgs un panākumiem vainagots darbs Ķekavas novada labā;
 • nozīmīga dzīves vai darba jubileja;
 • citi īpaši nopelni.
   

Pretendentus apbalvojuma piešķiršanai ir tiesīgas pieteikt:

 • pašvaldības domes pastāvīgā komiteja;
 • pašvaldības domes deputāts;
 • pašvaldības komisija;
 • valsts vai pašvaldības iestāde;
 • Ķekavas novadā dzīvojoša fiziska persona;
 • Ķekavas novadā reģistrēta juridiskā persona vai organizācija.


Pretendents nav tiesīgs pats pieteikt savu kandidatūru.
 

Pieteikumā apbalvojumam norāda: 

 • apbalvojumam izvirzāmās personas vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, nodarbošanos, dzīvesvietu, kontaktinformāciju;
 • pretendenta dzīves gājuma aprakstu, norādot panākumus, sasniegumus vai ieguldījumu, kas uzskatāmi par nozīmīgu devumu Ķekavas novadam;
 • informāciju par pieteicēju (pieteicējiem).


Pieteikumus var iesniegt Apbalvojuma komisijai personiski Dzintra Maļinovska (tālr. 26120206), Dainuvīte Markelova (tālr. 29435055), Inga Rasa (tālr. 26154458), Aija Vitmane (tālr. 26439276)), nosūtīt pa pastu Ķekavas novada pašvaldībai, Gaismas iela 19, k.9, LV -2123, ar norādi "Apbalvojumam "Ķekavas novada Goda pilsonis"” vai nosūtīt uz e-pastu novads@kekava.lv.


Goda zīme "Ķekavas novada Goda pilsonis" ir vienreizējs apbalvojums, ko vienai personai var piešķirt tikai vienu reizi. Apbalvojumu viena kalendārā gadā var piešķirt ne vairāk kā trīs personām.


Apbalvojuma saņēmēji tiek godināti pašvaldības organizētā Apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas gadadienā. Apbalvojuma “Ķekavas novada Goda pilsonis” pieteikuma veidlapu aicinām skatīt šeit, savukārt nolikumu šeit.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

10.07.2018.

 

  Drukāt