Ķekavas novada Būvvalde

 

Ķekavā

Adrese: Gaismas iela 19, k.9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, tālr. 67847162, e-pasta adrese: buvvalde@kekava.lv

Pieņemšanas laiki:  pirmdienās 9.00-13.00 un  ceturtdienās 14.00-19.00

 

Daugmalē

Adrese: "Salnas", Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124

Pieņemšanas laiki:  ceturtdienās 9.00-13.00, tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālr.: 67847162

 

 

Būvvaldes speciālisti:

 

Speciālists Vārds, Uzvārds Apmeklētāju apkalpošana Tālruņa Nr.   Kab.   E-pasta adrese Vieta

Būvvaldes vadītāja

 

Būvvaldes vadītāja pienākumi, konsultācijas par būvniecības iespējām nekustamajiem īpašumiem kartē norādītajā teritorijā 

67847166 19.

 

 

 

Ķekava
Būvvaldes lietvede Lilita Fogelmane Dokumentu sistematizēšana 67935802 28. lilita.fogelmane@kekava.lv Ķekava
Galvenais arhitekts Aldis Mikanovskis

Konsultācijas par būvniecības iespējām nekustamajiem īpašumiem kartē norādītajā teritorijā, par būvniecības procesu,  sniegt profesionālu atbalstu arhitektūras projektiem kvalitatīvas vides veidošanai, saskaņot reklāmas izvietošanu un kontrolēt to izvietošanu novada teritorijā.

 

 

 

67916470 16.

 

aldis.mikanovskis@kekava.lv

Baložu pārvalde
Arhitekte Karīna Ludiņa  Konsultācijas par būvniecības iespējām nekustamajiem īpašumiem 67847159 21.

karina.ludina@kekava.lv

Ķekava
Arhitekte Inula Jansone  Konsultācijas par būvniecības iespējām nekustamajiem īpašumiem 67935120 34.

inula.jansone@kekava.lv

Ķekava
Arhitekte

Inguna
Stepanova

 Konsultācijas par būvniecības iespējām nekustamajiem īpašumiem 67847166 19. inguna.stepanova@kekava.lv  Ķekava
Arhitekta palīgs Sandra Rudzīte Dokumentu un būvprojektu pieņemšana un izsniegšana, konsultācijas par būvniecības procesu 67847162 18.

sandra.rudzite@kekava.lv

Ķekava
Arhitekta palīgs Agnese Čāmāne Dokumentu un būvprojektu pieņemšana un izsniegšana, konsultācijas par būvniecības procesu 67847162 18.

agnese.camane@kekava.lv

Ķekava

Būvinspektors

 Aija Rijniece

Konsultācijas:

   1. Par būvniecības procesa kontroli.

   2. Par būvju ekspluatācijas uzraudzību.

   3. Par būvdarbu procesu no būvdarbu uzsākšanas līdz pieņemšanai ekspluatācijā nekustamajiem īpašumiem kartē norādītajā teritorijā-

 • par būvdarbu uzsākšanu,
 • būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanu,
 • būvniecības procesa dalībnieku maiņu,
 • izziņu par jaunbūvju un par būvju neesību izsniegšanu,
 • būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.

 

 67847159 21. 

 aija.rijniece@kekava.lv

Ķekava

 

 

 

Būvinspektors  Inta Ciema

Konsultācijas:

   1. Par būvniecības procesa kontroli.

   2. Par būvju ekspluatācijas uzraudzību.

   3. Par būvdarbu procesu no būvdarbu uzsākšanas līdz pieņemšanai ekspluatācijā nekustamajiem īpašumiem kartē norādītajā teritorijā-

 • par būvdarbu uzsākšanu,
 • būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanu,
 • būvniecības procesa dalībnieku maiņu,
 • izziņu par jaunbūvju un par būvju neesību izsniegšanu,
 • būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.

 

 67847159  21.

 inta.ciema@kekava.lv

 

Ķekava

 

 

 

Būvinspektors Imants Zīverts

Konsultācijas:

   1. Par būvniecības procesa kontroli.

   2. Par būvju ekspluatācijas uzraudzību.

   3. Par būvdarbu procesu no būvdarbu uzsākšanas līdz pieņemšanai ekspluatācijā nekustamajiem īpašumiem kartē norādītajā teritorijā-

 • par būvdarbu uzsākšanu,
 • būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanu,
 • būvniecības procesa dalībnieku maiņu,
 • izziņu par jaunbūvju un par būvju neesību izsniegšanu,
 • būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.

 

67847164 22.

 

imants.ziverts@kekava.lv

Ķekava
Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris Armands Dzenis

Konsultācijas

67935800 22. armands.dzenis@kekava.lv Ķekava
Juriste Ilze Bērziņa Konsultācijas par juridiskajiem jautājumiem, saistītiem ar būvniecību 67935802 28.

 

ilze.berzina@kekava.lv

Ķekava
Juriste Kristīne Klauža Konsultācijas par juridiskajiem jautājumiem, saistītiem ar būvniecību 67935802 28. kristine.klauza@kekava.lv Ķekava
Arhīviste - lietvede Mudīte Puzaka  

67935120

26358999

34.

 mudite.puzaka@kekava.lv

Ķekava

 

Pārtraukums katru darba dienu (izņemot piektdienas): 13.00 -14.00.

  Drukāt