Ķekavas novada Būvvalde

 

Ķekavā

Adrese: Gaismas iela 19, k.9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, tālr. 67847162, e-pasta adrese: buvvalde@kekava.lv

Pieņemšanas laiki:  pirmdienās 8.00-18.00 un ceturtdienās 9.00-19.00

 

Daugmalē

Adrese: "Salnas", Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124

Pieņemšanas laiki:  ceturtdienās 9.00-13.00, tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālr.: 67847162

 

 

Būvvaldes speciālisti:

 

Speciālists Vārds, Uzvārds Apmeklētāju apkalpošana Tālruņa Nr. Darba
vieta Nr.
E-pasta adrese

Būvvaldes vadītāja p.i.,
arhitekte

Inula Jansone

Būvvaldes vadītāja pienākumi, konsultācijas par būvniecības iespējām nekustamajiem īpašumiem kartē norādītajā teritorijā 

67847166 27

 inula.jansone@kekava.lv

Būvvaldes lietvede Lilita Fogelmane Dokumentu sistematizēšana, konsultaciju sniegšana elektronisku projektu iesniegšanai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) 67935800  1 lilita.fogelmane@kekava.lv

Galvenais arhitekts

(Baložu pilsētās pārvaldē)

Aldis Mikanovskis

Konsultācijas par būvniecības iespējām nekustamajiem īpašumiem kartē norādītajā teritorijā, par būvniecības procesu,  sniegt profesionālu atbalstu arhitektūras projektiem kvalitatīvas vides veidošanai, saskaņot reklāmas izvietošanu un kontrolēt to izvietošanu novada teritorijā.

67916470 16.

aldis.mikanovskis@kekava.lv

Arhitekte

Inguna
Stepanova

 Konsultācijas par būvniecības iespējām nekustamajiem īpašumiem 67935120 10 inguna.stepanova@kekava.lv
Arhitekta palīgs Sandra Rudzīte Dokumentu un būvprojektu pieņemšana un izsniegšana, konsultācijas par būvniecības procesu 67847162 6

sandra.rudzite@kekava.lv

Arhitekta palīgs Agnese Čāmāne Dokumentu un būvprojektu pieņemšana un izsniegšana, konsultācijas par būvniecības procesu 67847162 5

agnese.camane@kekava.lv

Būvinspektors

 Aija Rijniece

Konsultācijas:

   1. Par būvniecības procesa kontroli.

   2. Par būvju ekspluatācijas uzraudzību.
 


   3. Par būvdarbu procesu no būvdarbu uzsākšanas līdz pieņemšanai ekspluatācijā nekustamajiem īpašumiem kartē norādītajā teritorijā-

 • par būvdarbu uzsākšanu,
 • būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanu,
 • būvniecības procesa dalībnieku maiņu,
 • izziņu par jaunbūvju un par būvju neesību izsniegšanu,
 • būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.
 67847159 7

 aija.rijniece@kekava.lv

Būvinspektors Inta Ciema

Konsultācijas:

   1. Par būvniecības procesa kontroli.

   2. Par būvju ekspluatācijas uzraudzību.

   3. Par būvdarbu procesu no būvdarbu uzsākšanas līdz pieņemšanai ekspluatācijā nekustamajiem īpašumiem kartē norādītajā teritorijā-

 • par būvdarbu uzsākšanu,
 • būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanu,
 • būvniecības procesa dalībnieku maiņu,
 • izziņu par jaunbūvju un par būvju neesību izsniegšanu,
 • būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.
 67847159  8

 inta.ciema@kekava.lv

Būvinspektors Imants Zīverts

Konsultācijas:

   1. Par būvniecības procesa kontroli.

   2. Par būvju ekspluatācijas uzraudzību.

   3. Par būvdarbu procesu no būvdarbu uzsākšanas līdz pieņemšanai ekspluatācijā nekustamajiem īpašumiem kartē norādītajā teritorijā-

 • par būvdarbu uzsākšanu,
 • būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanu,
 • būvniecības procesa dalībnieku maiņu,
 • izziņu par jaunbūvju un par būvju neesību izsniegšanu,
 • būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.
67847164 25

 

imants.ziverts@kekava.lv

Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris Armands Dzenis

Konsultācijas

67847164 24 armands.dzenis@kekava.lv
Juriste Ilze Bērziņa Konsultācijas par juridiskajiem jautājumiem, saistītiem ar būvniecību 67935802 23

 ilze.berzina@kekava.lv

Juriste Kristīne Klauža Konsultācijas par juridiskajiem jautājumiem, saistītiem ar būvniecību 67935802 22 kristine.klauza@kekava.lv
Arhīviste - lietvede Mudīte Puzaka  

67935120

9

 mudite.puzaka@kekava.lv

 

Pārtraukums katru darba dienu (izņemot piektdienas): 13.00 -14.00.

  Drukāt