Pašvaldība: kam pārdot zemi parka izveidei, bija Ķekavas baznīcas draudzes pārziņā

Ņemot vērā iedzīvotāju interesi par Doles-Ķekavas baznīcas draudzes zemes iegādes procesu, Ķekavas novada pašvaldība uzsver, ka pašvaldība zemi pie Ķekavas upītes iegādājās savā īpašumā, lai paplašinātu Ķekavas parka teritoriju un iedzīvotājiem būtu brīva piekļuve pie Daugavas pašā Ķekavas centrā. 

Šo zemi Ķekavas novada pašvaldība vēlējās iegādāties no Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskās baznīcas  draudzes (kurai zeme piederēja). Taču draudze nepiekrita zemi pārdot pašvaldībai, bet gan pārdeva to pa daļām kādai SIA “Marpgroup”, kas vēlāk jau nāca uz pašvaldību ar piedāvājumu jauniegūto zemesgabalu pie Ķekavas upītes iemainīt pret citu zemes gabalu.

 

Šeit būtu jāpiebilst, ka, draudzei pārdodot šai firmai zemi pa daļām, pašvaldībai vairs nebija iespēja izmantot pirmpirkuma tiesības uz šo zemesgabalu.

 

Ja atskatāmies hronoloģiski uz zemes iegādes procesu, tad līdz ar pašvaldības ideju veidot visiem iedzīvotājiem pieejamu, labiekārtotu Ķekavas parku gar Ķekaviņas upi, pašvaldība 2014. gadā 3. aprīlī, nosūtot vēstuli, uzsāka sarunas ar Doles-Ķekavas evaņģēliski luterisko draudzi  par to, ka pašvaldība vēlētos iegūt savā īpašumā draudzes zemi, lai varētu paplašināt Ķekavas parku līdz pat Daugavai.

 

Lai pārrunātu klātienē iespējamo sadarbību, uz tikšanos pie toreizējā domes priekšsēdētāja Valta Varika ieradās arī jaunievēlētās Doles-Ķekavas draudzes valdes pārstāvji – draudzes priekšnieks Raitis Heniņš,  ‍draudzes mantzine Alma Plostiņa un draudzes valdes loceklis Roberts Jurķis, kurš Ķekavas novada domē pilda arī deputāta pienākumus.

 

Atbildot pašvaldībai 2014. gada 9. jūnija vēstulē, draudze norādīja, ka tā šo zemi pašvaldībai vēlētos iznomāt, nevis pārdot. Taču draudzes piedāvātā nomas maksa bija nesamērīgi dārga, jo šādā gadījumā apmēram desmit gadu laikā pašvaldība draudzei nomā būtu samaksājusi zemes tirgus vērtību, taču tai nebūtu nekādu īpašuma tiesību. Ņemot vērā šādus apstākļus, pašvaldība nevarēja piekrist Doles-Ķekavas draudzes piedāvājumam zemi nomāt.

 

Un 2014. gada septembrī draudze šo zemi pārdod nevis kā vienu zemesgabalu kopā, bet pa daļām SIA “Marpgroup”,  līdz ar to, kā jau minējām, pašvaldība nevarēja  vairs izmantot pirmpirkuma tiesības uz šiem zemesgabaliem.

 

Jaunais īpašnieks, proti, SIA “Marpgroup”,  2014. gadā 22. septembrī iesniedza pašvaldībā iesniegumu, kur piedāvāja pašvaldībai veikt zemes maiņu: jauniegūto zemesgabalu pie Ķekavas upītes un avota (kur pašvaldība jau izsenis vēlējās izveidot Ķekavas parku) iemainīt pret citu zemes gabalu - “Meža 11” Ķekavas pagastā, netālu no “Maximas” noliktavām.

 

Izskatot šo zemes maiņu piedāvājumu, Ķekavas novada pašvaldība veica vērtējumu  zemesgabaliem  “Meža 11” un zemesgabalam pie Ķekavas upes, pasūtot to sertificētam neatkarīgam vērtētājam.  Tā kā pašvaldības zeme tika novērtēta nedaudz dārgāk nekā bijusī draudzes zeme, tad, lai zemes maiņa būtu līdzvērtīga,  iedzīvotāji iegūtu pieeju pie Daugavas un pašvaldība varētu pildīt savas funkcijas, Ķekavas novada pašvaldība bija gatava maiņai tikai pie nosacījuma, ja  pret  zemi “Meža 11” pašvaldība iegūst parka vajadzībām divus zemesgabalus pie Ķekavas upītes (pie Ķekavas avota un Daugavas pusē – ar piekļuvi pie upes). Šādu līdzvērtīgu zemju maiņu atbalstīja Ķekavas novada dome 2015. gada 13. augusta domes sēdē un tika uzsākti nepieciešamie darbi, lai pašvaldības īpašumā nonāktu šie divi zemes gabali, kuros plānots izveidot un labiekārtot daļu no Ķekavas parka.

 

Kopumā Ķekavas parkam šobrīd ir paredzētas 4.kārtas. Šobrīd tiek īstenota Ķekavas 1. kārta, kuras laikā tiek labiekārtota aptuveni 1,5 ha liela teritorija, kas atrodas starp Rīgas ielu, Skolas ielu, mazo stadionu un Ķekavas upi.

 

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa,

07.02.2017.

 

  Drukāt