Zīle apaļo jubileju svinēs jaunos tautastērpos

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda un Ķekavas novada domes atbalstu biedrība “Ozols” ir īstenojusi projektu “Austrumvidzemes tautastērpu iegāde tautas deju ansamblim Zīle,” nodrošinot jauniešu un vidējās paaudzes sastāvus ar jauniem tautas tērpu komplektiem.

 

2018. gads būs īpašs ar Latvijas simtgades svinēšanu, taču Ķekavas novadā būs vēl kāds iemesls svinībām – savu piecdesmitgadi atzīmēs Tautas deju ansamblis Zīle, kas ir viens no senākajiem amatiermākslas kolektīviem novadā un viena no vadošajām deju kopām valstī.

 

Šīs divas nozīmīgās jubilejas Zīle negaida, rokas klēpī salikusi. Jauniešu sastāva dalībnieki nav nobijušies no Eiropas birokrātijas, uzņēmušies iniciatīvu, uzrakstījuši projektu, kas nupat realizējies jaunā tautas tērpu komplektā jauniešu un vidējās paaudzes sastāvam!

 

Nākamajā vasarā gaidāmajos Dziesmu un Deju svētkos Zīle varēs doties jaunā Vidzemes novadam raksturīgā tautas tērpu komplektā, kas aizstās savu laiku godam nokalpojušo tērpu kopumu.

 

Zīles izveidotā biedrība “Ozols” ir īstenojusi projektu “Austrumvidzemes tautastērpu iegāde tautas deju ansamblim Zīle” (projekta iesnieguma Nr.16-04-AL09-A019.2202-000002). Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 

 

Projekta mērķis bija veicināt tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, nodrošināt iespēju iedzīvotājiem novērtēt un apzināt mūsu tautas folkloras vērtības. Pārstāvēt vēsturisko Vidzemes novadu Latvijas simtgades svētkos ar Vidzemes novadam raksturīgu un vienojošu tērpu komplektu abiem kolektīva sastāviem. Tērpus ilgstoši izmantot mākslinieciskajā darbībā Latvijā un pasaulē, tai skaitā prezentējot abus sastāvus kā vienotu kolektīvu tā 50 gadu jubilejas koncertos 2018. gadā.

 

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 14747,50 EUR, no kurām tika saņemts publiskais finansējums 13272,76 EUR (ELFLA). Projekta īstenošanu atbalstīja arī Ķekavas novada dome, piešķirot līdzfinansējumu 1000 EUR apmērā (9. februāra domes sēdes lēmums 5.§3, protokols Nr.2), trūkstošās izmaksas tika segtas no dejotāju personīgajiem līdzekļiem.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

 

 

 

Biedrība “Ozols”

05.12.2017.

 

 

  Drukāt