Parakstīts sadarbības memorands ar Ķekavas novada uzņēmēju padomi

Turpinot veidot Ķekavas novadu par uzņēmējdarbībai draudzīgu pašvaldību, Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire 1. decembrī parakstījusi sadarbības memorandu ar biedrību "Ķekavas novada uzņēmēju padome" (ĶNUP). Atjaunotais memorands papildināts ar darba plānu, nosakot konkrētus pasākumus veiksmīgai sadarbības īstenošanai. 
 

Piektdien, 1. decembrī, sadarbības memorandu starp Ķekavas novada pašvaldību un biedrību "Ķekavas novada uzņēmēju padome" parakstīja domes priekšsēdētāja Viktorija Baire un ĶNUP valdes priekšsēdētājs Inārs Bāgants. Parakstot memorandu, puses apņemas veicināt novada un uzņēmējdarbības attīstību, īstenot kopīgus projektus un veicināt savstarpēju informācijas apmaiņu.
 

“Ķekavas novads jau šobrīd var lepoties ar daudzveidīgiem un inovatīviem vietējiem uzņēmējiem. Memorands ļaus stiprināt mūsu sasvstarpējo sadarbību un virzīties uz kopīgu mērķi – uzņēmējdarbībai draudzīgu vidi pašvaldībā,” norāda Ķekavas novada domes priekšsēdētāja V. Baire.
 

Atjaunotais memorands papildināts ar darba plānu, kas turpmāk ļaus labāk īstenot nospraustos mērķus un uzraudzīt to izpildi. Memorands paredz, ka darba plāns, kurā ietverti konkrēti pasākumi, abām pusēm jāveido katru gadu. Lai nodrošinātu tā aktualitāti visa gada garumā, plāna saturs tiks pārskatīts un atjaunots reizi ceturksnī.  
 

Šobrīd plāns ietver ĶNUP un pašvaldības pārstāvju kopīgas sanāksmes rīkošanu aktuālo jautājumu apspriešanai, biedrības iniciēta projekta “Jauniešu darba birža” atbalstīšanu, kā arī Ķekavas novada uzņēmēju dienas un konkursa “Ķekavas novada gada uzņēmējs” organizēšanu.
 

Noslēgtais memorands ir spēkā no šī gada 2. decembra līdz 2018. gada 31. decembrim.


Memoranda izpildi no pašvaldības puses koordinē Ķekavas novada pašvaldības Attīstības daļas projektu vadītāja Kristīne Danovska, e-pasts: kristine.danovska@kekava.lv, bet no biedrības puses – ĶNUP valdes priekšsēdētājs Inārs Bāgants, e-pasts: inars.bagants@knup.lv, vai tā pilnvarotās personas.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

04.12.2017.

 

 

  Drukāt