Ķekavas novada domei aprit pirmās 100 dienas

Ir apritējušas 100 dienas, kopš sācis strādāt jaunais Ķekavas novada domes sasaukums. Šajā laikā domes sasaukums, kura lielākā daļa deputātu ar pašvaldības darbu saskārās pirmoreiz, ienāca līdz šim nezināmā teritorijā. Lielāko daļu enerģijas nācās veltīt jaunas informācijas apgūšanai un jau iepriekšējā sasaukuma laikā uzsākto lietu turpināšanai.

 

Iepriekšējo sasaukumu laikā bija radušās arī vairākas problēmas, kurām tagad bija nepieciešams steidzams risinājums. Tā, piemēram, beidzot panākta Lapenieku kanalizācijas lietas virzība – ir apstiprināts tarifs un iedzīvotāji tiks aicināti noslēgt līgumus ar apsaimniekotāju. Tiek risināts arī paaugstināto Baložu siltumenerģijas tarifu jautājums – pašlaik tiesā ir apstrīdēts SPRK noteiktais tarifs, lai iedzīvotājiem nebūtu jāpārmaksā par apkuri.  Arī Pļavniekkalna skolas jautājums tiek risināts – pašlaik pie tā aktīvi strādā speciāli izveidotā darba grupa.
 
 
Jaunajam domes sasaukumam ir arī lieli plāni attiecībā uz nākotni. Kā vienu no tiem var minēt skolēnu brīvpusdienu jautājumu, kas jau iekļauts 2018. gada budžeta projektā. Tāpat ir daudz ieceru attiecībā uz Ķekavas Viedā novada koncepcijas izstrādi – mēs ceram, ka spēsim padarīt Ķekavas novadu par vienu no progresīvākajiem Latvijā. Progress, protams, neiztiek bez izglītības jomas attīstības, tādēļ  pievērsīsim  uzmanību ne tikai infrastruktūrai, bet arī izglītības satura un kvalitātes piemērošanai mūsdienu straujā laika prasībām.
 
 
Vēl viena svarīga joma, no kuras lielā mērā ir atkarīga novada nākotne, ir uzņēmējdarbība. Ķekavas novads jau var lepoties ar daudziem spēcīgiem uzņēmumiem, taču domājam, ka izdevīgais novietojums svarīgu ceļu krustojumā un atrašanās netālu no Rīgas paver plašas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai. Vēl nākamā gada laikā tiks izstrādāts vizualizācijas projekts, kura ietvaros iedzīvotāji varēs iegūt skaidru priekšstatu par savas apkārtnes attīstību un aktīvi līdzdarboties tās nākotnes veidošanā. Tāpat turpināsim atbalstīt lieliskās iniciatīvas, kas ļauj mūsu novadā dzīvojošajām jaunajām ģimenēm mierīgi un droši audzināt jauno Ķekavas novada iedzīvotāju paaudzi – attīstīsim bērnudārzu tīklu, turpināsim atbalstīt mūsu lielisko aukļu dienestu.
 
 
Uzskatām, ka jāveicina novada ceļu tīkla attīstība – pastiprināti strādāsim pie tā, lai diferencētu ceļus pēc to nozīmības un attiecīgi labāk spētu plānot projektēšanas un remontu darbus. Nākamajā gadā tiks sākti plaši vairāku ceļu remontdarbi, kā arī ievērojama veloceliņa Ķekava-Rīga posma projektēšana.
 
 
Sākot strādāt Ķekavas novada domē, jaunajiem deputātiem nācās saskarties ar dažādām problēmām, tādēļ tika pieņemts lēmums veikt izmaiņas, lai izveidotu sistēmu un kontroles mehānismus, tādējādi ieviešot dzīvē labas pārvaldības principus. Pārmaiņas nav iespējams realizēt vienas dienas laikā, vispirms ir jāsaprot, kas tieši ir jāmaina, tādēļ jau šonedēļ tiks uzsākts domes struktūrvienību funkcionālais audits, lai pēc tā veikšanas būtu skaidrs paredzamo izmaiņu apjoms. Mūsu pārliecība ir, ka pārmaiņām ir jābūt jēgpilnām un ilglaicīgām, tādēļ arī to ieviešanas process nevar būt straujš.
 
 
Mēs vēlamies, lai Ķekavas novads varētu vēl daudzus gadus lepoties ar visefektīvāko pārvaldi Latvijā un visatklātāko komunikāciju ar saviem iedzīvotājiem. Ceļš uz to nebūs ne viegls, ne īss, taču mēs ceram uz novada iedzīvotāju atbalstu. Mums visiem kopā noteikti izdosies padarīt Ķekavas novadu par vietu, ar kuru gribēs lepoties katrs tā iedzīvotājs. Vēlamies pateikt paldies mūsu vēlētājiem, kuru atbalsts bija nenovērtējams. Mēs darīsim visu, lai attaisnotu mums sniegto uzticību.
 
 
 
Ķekavas novada domes priekšsēdētāja
preses sekretāre Baiba Goba
28.11.2017.
  Drukāt