Kopīpašnieki Gaismas ielā 19 aicināti saskaņot būvprojektu

Ķekavas novada pašvaldība ir ierosinājusi būvprojektu infrastruktūras uzlabošanai daudzdzīvokļu māju apkārtnē Gaismas ielā 19, Ķekavā. Aicinām dzīvokļu īpašniekus iesaistīties plānoto risinājumu saskaņošanā līdz 8. decembrim.
 

Veidojot ērtu un pārdomātu infrastruktūru, Ķekavas novada pašvaldībā ierosināts būvprojekts “Auto stāvlaukuma pārbūve pie Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkas Gaismas ielā 19, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”. Tajā paredzēts pārbūvēt ietves, brauktuves un elektroapgādes kabeļus, kā arī izbūvēt lietus ūdens kanalizācijas un apgaismojuma tīklus Gaismas ielā 19.  Tāpat būvdarbu zonās plānots atjaunot esošo ceļu segumu.
 

Šobrīd ir izstrādāts būvprojekts, kuru plānots iesniegt saskaņošanai Ķekavas novada pašvaldības Būvvaldē. Lai spertu nākamo soli sakārtotākas infrastruktūras izveides virzienā, nepieciešams piedāvātos risinājumus saskaņot ar Gaismas ielā 19 esošo māju kopīpašniekiem.
 

Līdz 8. decembrim aicinām iedzīvotājus parakstīt saskaņošanas protokolu Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Gaismas ielā 19-9, 1. stāvā. Ar Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centra darba laiku aicinām iepazīties šeit.

Būvprojekta plānotie risinājumi attiecas uz kopīpašniekiem šādās adresēs:


Plānots, ka būvprojektu finansēs Ķekavas novada pašvaldība sadarbībā ar AS “Sadales tīkls”. Kad plānotie risinājumi būs saskaņotie ar iedzīvotājiem, projekts tiks iesniegts saskaņošanai Būvvaldē. Ja projekts tiks apstiprināts, būvdarbus uzsāks nākamā gada būvniecības sezonā.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

24.11.2017.

 

  Drukāt