Remonti un labiekārtošanas darbi vasarā

Vasaras sezonā norit remonti un labiekārtošanas darbi dažādās novada vietās. Līdz šim uzlabota satiksmes drošība Dienvidu un Nākotnes ielas krustojumā, veikta Ķekavas kultūras nama pamatu hidroizolācija un siltināšana, kā arī labiekārtota bērnudārza teritorija Baložos.

Turpina rekonstruēt Rāmavas ielu

Attīstot ceļu infrastruktūru posmā no Depkina muižas līdz valsts autoceļam V2, 26. jūnijā ar ielas virskārtas frēzēšanu tika uzsākti rekonstrukcijas darbi.  Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, jo remontdarbu laikā šajā ceļa posmā noteikti ceļu satiksmes ierobežojumi.

Ņemot vērā uzsāktos remontdarbus, aicinām iedzīvotājus būt vērīgiem un iepazīties ar ceļu satiksmes ierobežojumiem šeit.
 

Lielās satiksmes intensitātes dēļ tika nolemts atvēlēt papildu līdzekļus no pašvaldības budžeta Rāmavas ielas 1. kārtas rekonstrukcijai, lai jau šogad varētu pabeigt šīs  ielas pārbūvi posmā no Depkina muižas līdz autoceļam V2, izbūvēt gājēju ietvi, apgaismojumu un lietusūdens drenāžu. Līdz ar to Rāmavas iela būs sakārtota visā tās garumā, jo pērn atjaunošanas darbi notika ielas posmā no Pļavniekkalna ielas līdz Merķeļa ielai. Kopējās darbu izmaksas gandrīz 608 000 eiro, 75% no tiem valsts kredīts.

 

Uzlabota satiksmes drošība Dienvidu un Nākotnes ielas krustojumā

Noslēgušies remontdarbi Dienvidu un Nākotnes ielas krustojumā. Remontdarbu laikā uzlabota satiksmes drošība, kā arī paplašināta un noasfaltēta ceļa braucamā daļa. Papildus ierīkotas stāvvietas 10 automašīnām ceļa posmā pie privātās pamatskolas “Gaismas tilts 97”, kā arī izbūvēts apgaismojums no Dienvidu ielas līdz SIA “Ķekavas nami” terirotijai. Nākotnē plānots turpināt izbūvēt ielas apgaismojumu visā ceļa posmā.
 

Veikta Ķekavas kultūras nama pamatu hidroizolācija un siltināšana

Jūnijā veikta Ķekavas kultūras nama pamatu hidroizolācija un siltināšana, tādējādi novēršot lietusūdeņu nokļūšanu pagrabstāvā. Līdz šim ēkas pagrabstāvā pastāvīgi bijis liels mitrums, kas nelabvēlīgi ietekmējis telpu stāvokli. Gadu gaitā īpaši cietusi pagrabstāvā esošā Ķekavas vīru kora mēģinājumu telpa. Ņemot vērā telpas slikto stāvokli, šovasar papildus ēkas pamatu atjaunošanas darbiem veikts arī kosmētiskais remonts pagrabstāva mēģinājumu zālē.

 

Paredz gājēju ietves izbūvi uz Odukalnu

Šogad plānots izbūvēt gājēju ietvi gar autoceļu A7 posmā no Kalnakroga līdz Pļavu ielai. Ņemot vērā, ka ietvi Odukalnā plānots izbūvēt uz VAS “Latvijas Valsts ceļi” piederoša ceļa, pašreiz norit projekta saskaņošanas process ar uzņēmumu. Kā informē speciālisti, nākotnē plānots šo gājēju celiņu turpināt līdz pat Nākotnes ielai.

 

Pilnveidos vides pieejamību Ķekavas parkā

Rūpējoties par Ķekavas parka labiekārtošanu, izstrādāts vides pieejamības projekts, kas tiks īstenots, noslēdzoties parka 1. kārtas izbūvei. Projekts paredz vides pieejamības prasībām atbilstoša ceļa izveidi, savienojot Skolas ielu ar pastaigu ceļu gar Ķekavas upīti. Papildus plānots izbūvēt Rīgas ielas posma un parka kāpņu apgaismojumu, nodrošinot parka apmeklētājiem piemērotas un drošas pārvietošanās iespējas arī diennakts tumšajā laikā.

 

Ziedonī plāno labiekārtot atpūtas vietu

Šobrīd tiek veikta cenu aptauja par teritorijas labiekārtojuma projekta izstrādi Ziedonī. Plānots, ka teritorijā tiks uzstādīta ģērbtuve, velosipēdu novietne un tualete, izveidota zona ar bērnu rotaļu iekārtām, kā arī labiekārtota vieta laivu pievešanai un ielaišanai ūdenī. Tāpat labiekārtošanas darbu laikā paredzēts uzstādīt piknika galdus ar soliem un apgaismojumu, turklāt tiks iekopti dekoratīvie apstādījumi, tādejādi padarot iedzīvotāju iecienīto atpūtas vietu ērtāku, patīkamāk un daudzfunkcionālāku.

 

Labiekārtota bērnudārza teritorija Baložos

Ņemot vērā piemērotus klimatiskos apstākļus labiekārtošanas darbiem, šobrīd pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” Baložos teritorijā ir izbūvētas bruģētas ietves un atjaunots zālājs. Šie darbi notika bērnudārza piebūves būvniecības projekta ietvaros. Pati piebūve tika atklāta šogad februārī.

 

Skolas ielā Baložos top apgaismojums, ietve un jauns asfalts

Skolas ielas rekonstrukcijas projekta ietvaros šobrīd ir atjaunotas inženierkomunikācijas, izbūvēti lietusūdens kanalizācijas tīkli no Purva ielas līdz Dārza ielai, tāpat šajā ielas posmā jau sagatavota gultne un patlaban tiek liktas ceļa apmales, lai varētu jau šo ceļa posmu noasfaltēt. Tālāk rekonstrukcijas darbi pārcelsies uz Skolas ielas posmu no Dārza ielas līdz Jaunatnes ielai. Paralēli šiem darbiem tiek izveidots jauns ielas apgaismojums un gājēju ietve. Darbus plānots pabeigt līdz septembra sākumam.  Kopējās darba izmaksas ir 609 000 eiro, 75% no tiem ir valsts kredīta līdzekļi.

 

Kompleksa ceļa pārbūve Daugmalē

Saņemot būvatļauju, jūlija sākumā tiek uzsākta Kompleksa ceļa pārbūve, kas ietver arī asfaltēšanas darbus, ko veiks būvniecības uzņēmums SIA “Lemminkainen”. Šī projekta īstenošanai plānots arī piesaistīt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļus 250 000 eiro apmērā. Kopējās projekta izmaksas – 666 000 eiro, no tiem 396 000 eiro plānots ņemt valsts kredītu.

 

Vedmeru ceļā uzstādīs jaunas ceļazīmes

Atsaucoties iedzīvotāju iesniegumam un uzlabojot satiksmes drošību, Vedmeru ceļā Daugmales pagastā tiks uzstādītas maksimālo ātrumu ierobežojošas ceļazīmes. Informējam, ka Vedmeru ceļa un autoceļa P85 krustojumā tiks uzstādīta ceļazīme Nr.525 “Maksimālā ātruma 30 km/h ierobežojuma zona” un ceļazīme Nr.526 “Maksimālā ātruma 30 km/h ierobežojuma zonas beigas”, savukārt Vedmeru ceļā aiz stāvlaukuma pie Daugavas - ceļazīme Nr. 302 “Braukt aizliegts.”

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

12.07.2017.

 

  Drukāt