Spodrības mēnesī aicinām iedzīvotājus sakopt savus īpašumus dabai draudzīgākos veidos. Sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldības Vides un labiekārtošanas daļas speciālistiem piedāvājam septiņas alternatīvas bioloģiski noārdāmo atkritumu dedzināšanai.


Šonedēļ uz pirmo tikšanos sanāca darba grupa par Pļavniekkalna sākumskolas tālāko darbību, kura vienojās, ka, skatot šo jautājumu, ir nepieciešams vēlreiz kopumā vērtēt izglītības infrastruktūras pieejamību un attīstību visā Ķekavas novadā.


Nākamajā gadā Ķekavas novada pašvaldības speciālisti ir iecerējuši novadā izveidot vairākas jaunas rotaļu un atpūtas vietas. Aicinām arī iedzīvotājus izteikt savu viedokli par šīm iecerēm.


Šodien iznācis Ķekavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Ķekavas Novads” oktobra numurs. Aktuālajā izdevumā lasāms par īpašumu sakopšanu rudenī, jaunu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveidi nākamajā gadā, kā arī novada pedagogu godināšanas ceremoniju, kurā sveikti divpadsmit labākie Ķekavas novada skolotāji.


Oktobris izsludināts par Spodrības mēnesi, taču, ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rekomendācijas, informējam, ka drīzumā spēkā stāsies grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos, kas līdz šim ļāvuši Spodrības mēnesī dedzināt bioloģiski noārdāmos atkritumus.


Kā liecina dzeramā ūdens analīzes, tad iedzīvotāju vidū populārāko avotu ūdeni Ķekavā var lietot pārtikā tikai pēc novārīšanas, jo tajos konstatētas koliformas.


Noslēdzies 2017. gada projektu konkurss "Savam novadam"
Oktobrī noslēdzies projektu konkurss “Savam novadam”. Šogad konkursam tika iesniegti astoņi projektu pieteikumi. Projekta konkursa vērtēšanas komisija un Fonda padomes dalībnieki, izvērtējot projektu pieteikumus, šoreiz nolēma piešķirt finansējumu četriem vides labiekārtošanas projektiem.
Pieaudzis SIA “BALOŽU SILTUMS” siltumenerģijas tarifs
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprinājusi jaunu saražotās siltumenerģijas tarifu SIA “BALOŽU SILTUMS” - 48,16 EUR/MWh (bez PVN), kam jāstājas spēkā 2017. gada 1. novembrī. Salīdzinot ar sākotnēji apstiprināšanai iesniegto tarifu, Regulators to samazināja par 9,3%.
Paziņojums par detālplānojuma „Mazā Rāmavas iela 3” izstrādes procedūru
Detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas atkārtotā sapulce notiks 2017.gada 2.novembrī plkst.18.00 Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novads, 35. kabinetā.
Paziņojums par tarifa projektu
SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, vienotais reģistrācijas numurs 40003201921, Krišjāņa Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV - 2128, 2017.gada 5.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas gala tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 14.04.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr.1/7 noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.
Vairo labos darbus novadā
No 16. līdz 22. oktobrim visā Latvijā norisinās Labdarības organizācijas Palīdzēsim.lv akcija “Labo darbu nedēļa”. Akcijas laikā aicinām arī Ķekavas novada iedzīvotājus paveikt labus darbus, palīdzot līdzcilvēkiem vai rūpējoties par dabu un dzīvo radību.
Ķekavas novada fonds apliecina apņemšanos turpināt mērķtiecīgu labdarību
Šonedēļ Valmieras integrētajā bibliotēkā septiņi Latvijas kopienu fondi ar saviem parakstiem apliecināja apņemšanos ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu turpināt Kopienu filantropijas attīstības programmu. Apņemšanos parakstīja arī Ķekavas novada fonds.
Atbalsta jauniešu profesionālās pieredzes gūšanu uzņēmumos
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina novada uzņēmējus sadarboties ar profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” un saņemt finansiālu atbalstu prakses vietu nodrošināšanai.
Godina 12 labākos Ķekavas novada pedagogus
Nedēļas nogalē, 6.oktobrī, Ķekavā īpašā godināšanas pasākumā tika sveikti Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa laureāti. Kopumā konkursam pieteikti 12 skolotāji trīs nominācijās. Balvas par ieguldījumu novada izglītības veicināšanā piešķirtas visiem pretendentiem.
Darba grupas strādās pie Pļavniekkalna skolas attīstības jautājuma
Pamatojoties uz Ķekavas novada domes lēmumu, izveidotas divas darba grupas, kurām uzdots sagatavot priekšlikumus jaunas sākumskolas būvniecībai un pašvaldības normatīvo aktu grozījumiem, kā arī ēkas, Skolas ielā 2, Ķekavā turpmākās izmantošanas iespējām.
Oktobrī filma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” arī Ķekavas novadā
Latviešu režisora Vara Braslas jaunā filma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” oktobrī būs skatāma arī Ķekavas novadā. Tas ir stāsts par astoņgadīgā Oskara vasaras brīvdienām lauku mājās, kas sākas kā nebeidzams cīniņš ar vectēvu, bet pārvēršas par abu vīru draudzību, kas spēj izpestīt vecmāmiņu no viņas skolnieka iecerētas avantūras.
Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu izstādes oktobrī
Ķekavas Mākslas skola ielūdz uz septiņām dažādām izstādēm oktobrī. Aktuālās izstādes piedāvā atskatīties uz vasaras plenēros tapušiem darbiem, kā arī iepazīt impresionismu, ekspresionismu un tekstilmākslas burvību.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Speļģi”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 21.septembra lēmumu Nr.2.§3.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Speļģi”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Speļģi”, kadastra numurs 8070 003 0141.
Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” izsludina projektu iesniegumu konkursu
Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projektu iesniegumus pieņems no 2017. gada 15. novembra līdz 15. decembrim.
Kazeņu ielā Katlakalnā uzsākta stāvlaukuma izbūve
Uzsākti stāvlaukuma izbūve un ceļa seguma labiekārtošana Katlakalnā pie bērnudārza “Bitīte” – iedzīvotāji aicināti būt saprotoši un savlaicīgi iepazīties ar plānotajiem ceļu satiksmes ierobežojumiem.
Īpašumus aicina sakopt arī rudenī
Ķekavas novada pašvaldības Administratīvā komisija aicina iedzīvotājus jau rudenī sakopt īpašumus un savlaicīgi nodrošināt zāles pļaušanu, lai pavasara sezonā mazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu. Atgādinām – nesakopta īpašuma gadījumā var tikt piemērots sods.
Novada kultūras pasākumi jaunajā sezonā
Sākoties jaunajai sezonai, aicinām uz kultūras pasākumiem Ķekavas novadā. No septembra līdz pat decembra beigām novada kultūras centri piedāvā virkni aizraujošu kultūras dzīves notikumu.
Paziņojums par lokālplānojuma “Skates un Staķi”, Pulkarnē, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumu 2.§ 1. “Par lokālplānojuma „Skates un Staķi” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-4/2017” (protokols Nr. 14.)
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas iela 51, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 23.februāra lēmumu Nr.2.§3.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas iela 51, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Rīgas iela 51, kadastra numurs 8070 008 0683.
Paziņojums par lokālplānojuma “Ores un Olektīte” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu 2.§ 1. “Par lokālplānojuma „Ores un Olektīte” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-1/2017 (protokols Nr.3.)
  Drukāt