ZIŅAS

Noslēdzies Ķekavas novada fonda organizētais pasākums “Labdarības bumbu rallijs”

Paldies visiem ziedotājiem, uzņēmējiem, pašvaldības darbiniekiem un brīvprātīgajiem par atbalstu pasākuma organizēšanā. Šajā gadā “Labdarības bumbu rallijs” pasākumā tika saziedoti 1475,00 EUR. Ziedojumi tiks izlietoti iedzīvotāju iniciatīvu un labo darbu atbalstam. Jau jūlija mēnesī tiks izsludināts projektu konkurss “Savam novadam”.

Ķekavas novads plaši pārstāvēts Dziesmusvētkos

Ķekavas novadu šogad XXVI Vispārējos Dziesmu un XVI Deju svētkos pārstāvēs 603 dalībnieki. Lielais dalībnieku skaits un iegūtās atzinības pirmssvētku skatēs liecina par to, ka Ķekavas novadā ir augsti attīstīta un gadiem kopta amatiermākslas kolektīvu kustība.

Paziņojums par detālplānojuma “Lejas Birznieki”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu

Ķekavas novada dome 2018.gada 1.jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr.14. “Par detālplānojuma “Lejas Birznieki”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Ķekavas Mākslas skola aicina uz izstādēm vasarā

Arī vasaras mēnešos Ķekavas Mākslas skola aicina apmeklēt izstādes dažādās novada vietās un ārpus tā.